Welsh Assembly Government
Wales Regional Waste Plans
Welsh Assembly Government

Croeso i Wefan Cynlluniau Gwastraff Rhanbarthol Cymru. Mae 3 o ardaloedd cynllunio gwastraff rhanbarthol yng Nhymru, sy’n cynnwys Rhanbarth y Gogledd, Rhanbarth y De-Ddwyrain a Rhanbarth y De-Orllewin fel a ddangosir ar y map.

Os ydych eisiau gwybodaeth bellach am gynlluniau gwastraff rhanbarthol yng Ngogledd Cymru, De-Ddwyrain Cymru neu De-Orllewin Cymru yna cliciwch ar y rhanbarth ar y map.

Welsh Assembly Government

Wales Regional Map

Welcome to the Wales Regional Waste Plans Web Site. There are 3 regional waste planning areas in Wales which include the North Region, the South East Wales Region and the South West Region as shown on the map.

For further information on regional waste plans in North Wales, South East Wales or South West Wales please click onto the relevant region on the map.

Welsh Assembly Government

South West Wales De Orllewin North Wales Gogledd Cymru South East Wales De Ddwyrain Cymru